Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Ăn Cơm Nhà

Categories Tin tức

CHÍNH SÁCH BO MT THÔNG TIN

  1. Mc đích và phm vi thu thp thông tin

Việc thu thập thông tin của khách hàng mục đích quản lý Người Tiêu Dùng liên quan đến các hoạt động mua sản phẩm trên website và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong việc kinh doanh bán sản phẩm chúng tôi và nhằm hỗ trợ khách hàng khi gặp những vẫn đề liên quan đến việc mua sản phẩm.

Thông tin cá nhân mà Ăn Cơm Nhà thu thập bao gồm:

Họ và tên

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ

Tên sản phẩm

Số lượng

Thời gian giao nhận sản phẩm

            Công ty thu thập các thông tin trên tại các mục https://stg.ancomnha.vn/checkout/

  1. Phm vi sdng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Ăn Cơm Nhà sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

  1. Thi gian lưu trthông tin

Đối với thông tin cá nhân, Ăn Cơm Nhà chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về [email protected]

  1. Nhng ngưi hoc tchc có thđưc tiếp cn vi thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

– Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 345.

– Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 345. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

– Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

  1. Đa chca đơn vthu thp và qun lý thông tin cá nhân

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 345

Địa chỉ: 327 – 329 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0941 971 601

Website: ancomnha.vn

Email: [email protected]

  1. Phương tin và công cđngưi dùng tiếp cn và chnh sa dliu cá nhân ca mình

Ăn Cơm Nhà không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: [email protected]

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Ăn Cơm Nhà chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

  1. Cơ chế tiếp nhn và gii quyết khiếu ni ca ngưi tiêu dùng liên quan đến vic thông tin cá nhân bsdng sai mc đích hoc phm vi đã thông báo.

Tại Ăn Cơm Nhà, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật Ăn Cơm Nhà cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.Ăn Cơm Nhà cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Ăn Cơm Nhà hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Ăn Cơm Nhà, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 0941 971 601 hoặc email: [email protected]